Boys playing football

Danske CI Centre

Cochlear Implant operationer og tilpasninger foretages tre steder i Danmark: På Odense Universitetshospital hvor man kun implanterer og tilpasser voksne og på Gentofte og Århus Universitetshospitaler, hvor man både implanterer og tilpasser børn og voksne.

Gentofte Universitetshospital (Østdansk Center for CI)
Audiologisk afd.
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Telefon: 39 77 39 77
Overlæge Michael Bille
Ledende hørepædagog Cecilia F. Samar

Århus Universitetshospital (Vestdansk Center for CI)
Audiologisk afdeling
Peter Sabroes Gade 6, bygning 14F
8000 Århus C.
Telefon:78 46 31 11
OverlægeHanne Owen
CI-koordinator Minna Sandahl
Mail: Minna Sandahl, minnsand@rm.dk

Odense Universitetshospital
Audiologisk afdeling
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon: 65 41 25 36
Ledende overlæge Rikke Schnack-Petersen

Udenlandske CI Centre

Befinder du dig i udlandet, og har du brug for hjælp kan du på Cochlears hjemmeside finde en liste over alle CI Centre/klinikker. Søg via linket Find a Clinic.