Boys playing football
 

Skolealder

Information om indlærings- og sprogfærdigheder, artikler og vejledninger til at hjælpe forældre og professionelle, der arbejder med, cochlear-implantatbrugere i skolealderen.

Materialerne i dette afsnit er på engelsk og er ikke oversat til dansk. Vi har dog valgt at inkludere dem alligevel, og så lade det være op til forældre og profesionelle selv at vurdere, om de kan finde inspiration i dem til dansk brug.

Strive and Thrive

Forbereder dit barn sig på at komme i skole? Eller er du en professionel, der arbejder med et barn, som snart skal starte i skole? Denne folder er fyldt med idéer, strategier og information, som understøtter overgangen fra førskolen til den ‘store’ skole.

Det omfatter en lang række praktiske råd og tips, der dækker

skolevokabularium

fejlfindingsvejledning for Cochlear™ og Baha®
nyttig information om, hvordan øret fungerer.

Download Strive and Thrive

 

Hvad børn med et cochlear-implantat har brug for i skolen (What children with a Cochlear Implant need in school)

Denne ressource er til forældre og professionelle, der arbejder med, børn, der går i skole. Den omfatter skridt til at bygge et understøttende team, hvad der kan forventes med hensyn til barnets resultater, tidligt indsats og andre overvejelser for et barn med et cochlear-implantat inden for skolens rammer. Den har et amerikansk fokus, men der er en masse tips og information, som gælder alle lande.

 

Listening at school

En vejledning for forældre og professionelle om udvikling af lytteevner, terapi og hjælp til lærere, der støtter et barn med et cochlear-implantat. Læs om:

udvikling af høreevner (med hvert trin forklaret tydeligt)

hvad der skal vurderes
brug af standardiserede vurderinger og værktøjer til at hjæpe med at vurdere barnets funktionsevne

 

Hvordan forbereder du klasseværelset til et barn med et cochlear-implantat (How to prepare the classroom for a child with a cochlear implant)

Et vigtigt værktøj for lærere. Enkle idéer til at hjælpe dig med at forberede dit klasseværelse, så det er lidt nemmere at lytte for alle børn i rummet, plus masser af fremragende tips til at understøtte naturlig kommunikation med barnet, som har cochlear-implantatet.

 

Tilbehør og hjælpemidler (FM)

FM-systemer giver ekstra støtte til børn i grupper eller skolesammenhænge. I denne vejledning kan du lære om fordelene ved FM-systemer, og hvad du skal se efter, hvis der er problemer. Andet hjælpelytteudstyr fremhæves også.

 

Musiktips til en behagelig oplevelse

Denne vejledning viser dig måder, der hjælper til at gøre musik til en større nydelse for dit barn. Den forklarer de bedste måder til at få adgang til musik og omfatter information og tips fra en musiker, som nu er en cochlear-implantatmodtager.

 

Forhold ved læsning

En informativ artikel, der henvender sig til professionelle. Den forklarer forholdet mellem adgang til lyd og udviklingen af læseforståelse ved at udvikle evnerne, som understøtter læsning. Den ser også på den ‘akustisk-baserede’ adgang og adgang via ‘hele sproget’.

 

Det ny-implanterede skolesøgende barn

Børn, som implanteres mellem 5 og 12 år, har brug for habilitering, som tager højde for deres høre- og sprogerfaringer før implantation. Denne artikel ser på behovet for at udvikle individuelle indsatser for disse ny-implanterede børn i skolealderen.

 

HOPE Seminar Series

HOPE-seminarer er online-seminarer, beregnet til professionelle inden for uddannelse, talehøre-pædagogik og læger, som arbejder med babyer, børn, teenagere og voksne med høretab. Nogle egner sig også til forældre og brugere.
Der er live-adgang til seminarerne, og de kan optages (der findes mere end 120 gemte seminarer). De omfatter:

personlige workshops

vejledninger til professionelle inden for uddannelse
“notater” til download om en bred vifte af habiliterings- og uddannelsesrelaterede emner
en kopi af instruktørens PowerPoint-præsentation

 

Tag kontakt...

Leder du efter mere information, eller vil du gerne snakke med nogen? Du er altid velkommen til at kontakte os.