Boys playing football
 

Vedligeholdelse af lydprocessoren

Ved regelmæssigt at gennemføre vedligeholdelseskontroller og generelt at vedligeholde din lydprocessor kan du være sikker på, at du eller dit barn altid får den bedst mulige høreoplevelse.

Pleje og vedligeholdelse

 • Tag din lydprocessor af, før du lægger makeup, anvender hudpleje eller hårprodukter som f.eks. hårspray. Disse substanser kan trænge ind i din lydprocessor og forvolde skade.

  Undgå, at der trænger sand eller snavs ind i systemet. Hvis det skulle ske, skal du ryste så meget som muligt ud, tørre din lydprocessor med en fugtig klud og placere den i tørre-kassen. Kontrollér, at processoren fungerer, når den er tør. Send den tilbage til CI-centret eller Danaflex A/S til service, hvis det ikke er tilfældet.
  Udsæt ikke din lydprocessor for ekstrem varme som f.eks. ved at efterlade den i en bil eller i direkte sollys.
  Bær ikke lydprocessoren, når du bader, svømmer eller tager brusebad. Tør lydprocessoren af, og læg den i tørrekassen i mindst tolv timer, hvis den bliver våd. Hvis den ikke fungerer, skal du sende den tilbage til dit CI-center eller til Danaflex A/S. Cochlear™ kan ikke garantere, at de kan reparere dele med vandskade.

  Mikrofon-filtre er beregnet til at beskytte mikrofonerne mod snavs og fugt. Det er vigtigt regelmæssigt at udskifte dem. Se i brugervejledningen for yderligere information, og kontakt os omkring abbonnement-ordning for tilsendlese af filtre.

Opbevaring

 • Fugtighed kan medføre, at lydprocessoren afbrydes eller ikke fungerer længere. Opbevar din processor i tørrekassen om natten, eller når du ikke anvender den. Spolen, spolekablet, spolemagneten og batterimodulet (hvis det ikke oplades) bør forblive tilsluttet til processorenheden. Du kan også vælge at trække batteriholderen ud (for lydprocessorerne Nucleus® Freedom™) eller fjerne batteridækslet (for lydprocessorerne Nucleus® CP8101). Sluk din processor, før den placeres i tørrekassen.

  Ved langtidsopbevaring skal batterierne tages ud af lydprocessoren og opbevares separat, så de ikke kan kortslutte hinanden.

Rengøring

 • Regelmæssig rengøring af lydprocessoren forhindrer, at der samler sig snavs, og at lydkvaliteten forringes.

  Kontrollér kontakterne mellem processorenheden og batterimodulet for at sikre, at de er rene. Hvis kontakterne er snavsede, kan du forsigtigt banke eller puste på dem for at fjerne snavs.
  Hold batterierne fri for fugt. Hvis batterier bliver snavsede, skal de tørres med en tør, ren klud.
  Rengør systemets udvendige dele regelmæssigt for at forhindre, at der samler sig snavs. Tør dem forsigtigt af med en fugtig klud.

Fejlfinding

  Cochlear-lydprocessorer er bygget til at holde til daglig brug i en lang række omgivelser. Men du kan sommetider høre afbrudt lyd eller ikke høre nogen lyd overhovedet. Det kan skyldes en lav batteriopladning, for meget fugt eller naturligt slid på de udvendige komponenter.

  Du kan tit selv fejlfinde og udbedre enkle problemer uden at sende processoren ind til reparation.

1 Ikke alle produkter er godkendt i alle lande.

Tag kontakt...

Leder du efter mere information, eller vil du gerne snakke med nogen? Du er altid velkommen til at kontakte os.