Boys playing football
 

Skift til bilateral

Vores kroppe er bygget til at opleve lyd i stereo med to ører til at opfange lyd fra verden omkring os. Ligesom vi har brug for to øjne til at se hele billedet, har vi brug for to ører til at høre hele historien.

Der er nu en ny standard inden for cochlear-implantation – én, som fuldstændigt ændrer den måde, hvorpå vi tænker omkring hørepotentiale. Det er en proces, som åbner dørene til mere naturlig hørelse og gør det muligt for dig at opdage verdenen af lyd omkring dig. Det kaldes bilateral implantation, og det er nøglen til at høre hele historien.

Hvordan fungerer binaural hørelse?

For helt at forstå forskellen mellem hørelse med et øre i forhold til med to ører hjælper det at forstå, hvordan hjernen naturligt behandler lyd.

I løbet af barndommen udvikler vores hjerner et komplekst, neuralt netværk som reaktion på lyde, der modtages af begge ører. Når lyd når den lyttende fra en side, høres den først i øret, der er tættest på, og derefter i det andet. Selv om forskellen i lydstyrke, der høres med begge ører, tit er minimal, kan vores hjerner sammenligne lydene, og gøre det muligt for den lyttende at bestemme lydenes retning.


Unilateral versus bilateral hørelse

Unilateral hørelse

Når lyd kun høres med et øre, modtager hjernen ikke lyden fra det andet øre, hvilket er nødvendigt for at skelne afstand eller retning. Det gør det mere vanskeligt at lokalisere lyd eller fokusere på en enkelt stemme i en gruppe.

Bilateral hørelse

Lige som vi anvender to øjne til at se i tre dimensioner, anvender vi to ører til at høre verdenen af lyd omkring os. Det hjælper os til at “kortlægge” lyde i rummet, at skelne dæmpet eller fjern tale og at isolere en enkelt stemme i den omgivende baggrundsstøj.