Boys playing football

Danaflex' Værdigrundlag

Vision

Vi vil (vedblive med at) være den foretrukne leverandør af implanterbare høresystemer til hørehæmmede.

Mission

Danaflex motto er: Brugeren i centrum!

Værdier

Opfyldelse af vores ambitioner hviler på et fælles værdigrundlag, som vi alle er med til at videreudvikle, fremme og håndhæve:

Empati

Vi forstår de følelser, der er forbundet med at være hørehæmmet

Faglig stolthed

Vi varetager arbejdet professionelt, engageret og med den grundighed og kompetence opgaverne kræver

Robusthed

Vi er vedholdende, velfunderede, kvalitetsbevidste og hviler på et stabilt og solidt grundlag – Danaflex kan du regne med i dag og i fremtiden

Sandfærdige

Vi er ærlige og sætter en ære i, at det vi siger og gør også er dokumenterbart

Dialog

Dialog, herunder vidensdeling, undervisning, træning og faglig opdatering i Danaflex og med samarbejdspartnere er en vigtig forudsætning for forsat udvikling

Farverige

Der er plads til humor eller den utraditionelle måde at gøre tingene på

Værdierne ligger til grund for den måde vi arbejder og samarbejder på internt og med eksterne samarbejdspartnere.